İzmir Bu Tür Baskıları Püskürtür

Yeni Asır gazetesi

8 Şubat 2008

Mahalle baskısı, sosyal baskı filan derken, asıl iktidara yaranmak isteyen kamu görevlilerinden kaynaklanan bir baskının sinyalleri dolaşmaya başladı ortalıkta. Tayinlerde, hizmet dağıtımında, ihalelerde siyasi tercihler başrol oynuyor.

Öte yandan muhalif kesimde yer alan derneklere, sivil toplum örgütlerine de uyduruk gerekçelerle gözdağı verilmeye çalışılıyor.

Ege Öğretim Elemanları Derneği'ne (EGÖDER) yapılanlar iyi bir örnek.

EGÖDER yeni bir kuruluş, bir yaşını yeni doldurdu. Ege Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Amaç hem akademik hem toplumsal yönden Türkiye'ye hizmet.

Örnek Kuruluş

 

İzmir için gerekli, örnek bir kuruluş. Cumhuriyet ve devrim yanlısı, laik, demokratik hukuk devletinin ateşli savunucusu. Bu hükümler tüzüğünde de açıkça yer alıyor.

Hal böyle iken İçişleri Bakanlığı müfettişleri EGÖDER Başkanı Prof. Dr. Necla Nişli hakkında suç duyurusunda bulundular. Neymiş efendim Ankara'daki Cumhuriyet Mitingi'ne katılmış. Bu etkinlik dernek faaliyet defterine de geçirilmiş.

5253 Sayılı Yasa'ya muhalefetten soruşturma açılmış. Necla Hocam bu yüzden karakollarda, savcılıklarda turlamış. 29 Mayıs'ta yargıç karşısına çıkacak. Savunmasını şimdiden hazırlıyor. Yargıca özetle şöyle diyecek:

Savunma

"Bizim tüzüğümüzde elbette akademik eğitimin gelişmesi, öğretim elemanlarının olanaklarının artırılması yer alıyor. Ama bizim tüzüğümüzde cumhuriyetimizin sürekliliği, laik demokratik hukuk devleti düzeninin korunması konusu da yer alıyor. Akılcı, barışçı, aydın kimliğimizle topluma karşı yol göstericilik sorumluluğumuz var. Bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine katılabilir, işbirliği yapabiliriz. Ankara'daki mitingi biz düzenlemedik. Cumhuriyete karşı sorumluluk duyanlar düzenledi. Biz de aynı sorumluluğu taşıdığımız için üyelerimize katılın temennisinde bulunduk ve herkes özgür iradesiyle katıldı."

Sağ olursak, 29 Mayıs'taki duruşmada biz de hazır olacak ve Necla Hocama moral vereceğiz.

Süheyl Batum'un Konferansı

Son olarak bir duyuru yapalım. Necla Hocamın Derneği sürekli konferans, sempozyum düzenler. Bugün de Prof. Süheyl Batum'un konferansı var. Bahçeşehir Üniversitesinin ünlü anayasa hukukçusu, Muhittin Erener Amfisi'nde saat 11.00'de "Anayasa yapım süreçleri ve Türkiye" konusunu işleyecek.