Ege Üniversitesinde görev yapan ya da E.Ü. emeklisi olan, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her öğretim elemanı Derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üye Olmak İçin

1. Doldurulan Üyelik Başvuru Formu’nun yazıcı çıktısı alınarak elden ya da elektronik posta olarak gönderilmelidir. Bu şekilde Dernek Başkanlığına yapılmış olan üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde değerlendirilir ve üyeliğe kabul durumu başvuran kişiye bildirilir.

2. İki adet fotoğraf ve banka dekontu (20+60 TL) Dernek Sekreterliğine iletilmelidir.

Banka Bilgileri

Şube: Garanti Bankası Ege Üniversitesi (524)

Hesap: Ege Öğretim Elemanları Derneği (6299872)

Üyelik başvurusu bedeli : 20 TL

Yıllık üyelik bedeli : 60 TL