Genel Kurul Duyurusu

 

Yönetim Kurulumuzun 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 19:00’da yaptığı çevrimiçi toplantısında; Derneğimiz EGÖDER’in 8'inci Olağan Genel Kurulu’nun, salgın koşullarını da dikkate alarak, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü, Ege Üniversitesi Hastanesi Kampüsündeki Tenis Kafe’de, Saat 14:00’de toplanmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise Genel Kurul’un 31 Mayıs 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın toplanmasına, genel kurul kararının web sayfamızdan ilan edilmesine ve üyelerimize e-posta yolu ile duyurulmasına, tam kapanma sonunda hükümetin vereceği karar doğrultusunda durumun yeniden değerlendirilmesine ve gerekirse Genel Kurul’un ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

EGÖDER 8’inci Olağan Genel Kurul Gündemi

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun Seçim
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Gündemin Okunması ve Oylanması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 6.  Mali Raporun Okunması
 7. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 8. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onayı
 9. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporun Ayrı Ayrı Görüşülmesi ve İbraları
 10. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu adaylarının belirlenmesi
 11. Seçimler
 12.  Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış

Sayın üyelerimize duyurulur