7.Dönem Yönetim Kurulu

14 Mayıs 2019 – --

Adı Soyadı

Görevi

e-posta

Prof.Dr.Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ

Başkan

degirmenciomer@gmail.com

Prof.Dr.Mesut YENİGÜL

Başkan Yardımcısı

mesut.yenigul@ege.edu.tr

Prof.Dr.Süleyman Oğuz KARAMIZRAK

Sekreter

oguzkaram@hotmail.com

Prof.Dr.Kayhan KANTARLI

Sayman

kayhankantarli47@gmail.com

Prof.Dr.Gürel NİŞLİ

Üye

gnisli@hotmail.com

Prof.Dr.Ramzan İNCİ

Üye

dr.ramazan.inci@gmail.com

Prof.Dr.Mehmet Ali KAYA

Üye

mehmet.ali.kaya@ege.edu.tr

7.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU

Başkan

Prof.Dr.Can CEYLAN

Üye

Prof.Dr.Hasan ERTAŞ

Üye

7.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Necla NİŞLİ

Başkan

Prof.Dr.Osman GÖKÇE

Üye

Prof.Dr.Gürbüz ÇELEBİ

Üye

 

6.Dönem Yönetim Kurulu

24 Mayıs 2017 – 14 Mayıs 2019

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Mustafa DEMİRCİOĞLU

Başkan

Prof.Dr.Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Süleymen Oğuz KARAMIZRAK

Sekreter

Prof.Dr.Mesut YENİGÜL

Sayman

Prof.Dr.Çetin İŞLEGEN

Üye

Prof.Dr.Oğuz DİKENELLİ

Üye

Yrd.Doç.Dr.Seçkin ŞENIŞIK

Üye

6.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.CAFER İBANOĞLU

Başkan

Prof.Dr.MUSTAFA KAYMAKÇI

Üye

Prof.Dr.Can CEYLAN

Üye

6.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof.Dr.Kayhan KANTARLI

Başkan

 

Prof.Dr.Osman GÖKÇE

Üye

 

Prof.Dr.Gürbüz ÇELEBİ

Üye

 

 

5.Dönem Yönetim Kurulu

25 Mayıs 2015 – 24 Mayıs 2017

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Çetin İŞLEGEN

Başkan

Prof.Dr.Mustafa Aydın URAL

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Mustafa DEMİRCİOĞLU

Sekreter

Prof.Dr.Mehmet Ali KAYA

Sayman

Doç.Dr.Ömür ÇAKIRLI

Üye

Prof.Dr.Oğuz DİKENELLİ

Üye

Prof.Dr.Kayhan KANTARLI

Üye

5.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Eser SÖZMEN

Başkan

Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU

Üye

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Üye

5.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof.Dr.Gürbüz ÇELEBİ

Başkan

 

Prof.Dr.Osman GÖKÇE

Üye

 

Prof.Dr.Ferhan SAĞIN

Üye

 

 

4.Dönem Yönetim Kurulu

15 Mayıs 2013 – 25 Mayıs 2015

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Can CEYLAN

Başkan

canderma@yahoo.com

Prof. Dr. Sevil İRİŞLİ

Başkan Yardımcısı

irislisevil@hotmail.com

Prof. Dr. Oğuz DİKENELLİ

Sekreter

oguz.dikenelli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Murat ARGON

Sayman

murat.argon@gmail.com

Prof. Dr. Ömer L. DEĞİRMENCİ

Üye

omer.degirmenci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan İNCİ

Üye

ramazan.inci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Emin TAŞKIRAN

Üye

emin.taskiran@ege.edu.tr

4.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Duygu TOSCALI

Üye

duygu.toscali@ege.edu.tr

Prof. Dr. Berin YENİGÜL

Üye

berin.yenigul@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömür GÜLMEN

Üye

omur.gulmen@ege.edu.tr

4.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Kayhan KANTARLI

Üye

kayhankantarli@gmail.com

Prof. Dr. Osman GÖKÇE

Üye

osman.gonce@ege.edu.tr

Prof. Dr. Arif Ruhi ÖZYÜREK

Üye

arif.ruhi.ozyurek@ege.edu.tr

 

3.Dönem Yönetim Kurulu

Haziran 2011 - 15 Mayıs 2013

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Ferhan G. SAĞIN

Başkan

ferhan.sagin@ege.edu.tr

Prof. Dr. Aydın URAL

Başkan Yardımcısı

aydinural@hotmail.com

Prof. Dr. Arif Ruhi ÖZYÜREK

Sekreter

arif.ruhi.ozyurek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Çağrı BÜKE

Sayman

cagri.buke@ege.edu.tr

Prof. Dr. Necla NİŞLİ

Üye

nislinecla@mynet.com

Prof. Dr. Yasemin KABASAKAL

Üye

yasemin.kabasakal@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ata ÖNAL

Üye

ata.onal@ege.edu.tr

3.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK

Üye

fehmi.akcicek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Berrin YENİGÜL

Üye

berrin.yenigul@ege.edu.tr

Prof. Dr. Duygu TOSCALI

Üye

duygu.toscali@ege.edu.tr

3.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Gürel NİŞLİ

Üye

gurel.nisli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömer L. DEĞİRMENCİ

Üye

omer.degirmenci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLU

Üye

mustafa.demircioglu@ege.edu.tr

 

 

 

2.Dönem Yönetim Kurulu

Haziran 2009 - Haziran 2011

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

Başkan

gurbuz.celebi@ege.edu.tr

Prof. Dr. Emin Taşkıran

Başkan Yardımcısı

emin.taskiran@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Lütfü Değirmenci

Sekreter

omer.degirmenci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Arif Ruhi Özyürek

Sayman

arif.ruhi.ozyurek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı

Üye

kayhan.kantarli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Buket Erer

Üye

buket.erer@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan İnci

Üye

ramazan.inci@ege.edu.tr

2.Dönem Denetleme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Üye

fehmi.akcicek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Berrin Yenigül

Üye

berrin.yenigul@ege.edu.tr

Prof. Dr. Duygu Toscalı

Üye

duygu.toscali@ege.edu.tr

2.Dönem Onur Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Necla Nişli

Üye

necla.nisli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Sabire Karaçalı

Üye

sabire.karacali@ege.edu.tr

Prof. Dr. Cafer İbanoğlu

Üye

cafer.ibanoğlu@ege.edu.tr

 

Onursal Başkanlık

Haziran 2009 - ...

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Necla Nişli

İlk Onursal Başkan

nislinecla@mynet.com

 

1.Dönem Yönetim Kurulu

Haziran 2007 - Haziran 2009

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Necla Nişli

Başkan

nislinecla@mynet.com

Prof. Dr. Arif Ruhi Özyürek

Başkan Yardımcısı

arif.ruhi.ozyurek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın

Sekreter

ferhan.sagin@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Değirmenci

Sayman

omer.degirmenci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Berrin Yenigül

Üye

berrin.yenigul@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ata Önal

Üye

ata.onal@ege.edu.tr

Prof. Dr. Osman Gökçe

Üye

osman.gokce@ege.edu.tr

Geçici Yönetim Kurulu

Kasım 2006 - Haziran 2007

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Prof. Dr. Necla Nişli

Başkan

drnisli@ttnet.net.tr

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Eren Akçiçek

Başkan Yardımcısı

i.eren.akcicek@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın

Sekreter

ferhan.sagin@ege.edu.tr

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı

Sayman

kayhan.kantarli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Berrin Yenigül

Üye

berrin.yenigul@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu

Üye

mustafa.demircioglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan İnci

Üye

ramazan.inci@ege.edu.tr