Sayı: 31 25 Şubat 2011

T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Bornova, İzmir

Sayın Rektör,

Bilindiği gibi akademik yükseltmelerde liyakat sorunu üniversitelerimizin (hatta hemen hemen tüm kurumlarımızın) ezeli sorunlarından biridir. Son yıllarda birçok üniversitemizden gelen haberlere bakıldığında siyasi iktidarın üniversitelere YÖK üzerinden sadece kendi görüşleri doğrultusunda yön verme gayretleri, akademik yükseltmelerde akademik kriterlerin öneminin daha da azaldığına işaret etmektedir. Öyle ki, bazan bir kadro liyakata bakılmaksızın gözde bir adayın özelliklerine göre "tasarlanmakta" ve sadece o kişinin başvurabileceği bir kadro halinde ilan edilmektedir. Bazı durumlarda ihtiyaç, uygun bir aday (veya adaylar) ve boş bir kadro var olduğu halde, kadro açılmayıp yöneticilere yakın bir adayın o kadroya başvuracak koşulları karşılar duruma gelmesine kadar bekletilmektedir. Nitekim son zamanlarda, Ege Üniversitesi'nde özellikle Anabilim Dalı başkanlığı, Bölüm başkanlığı, Dekan ya da Rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunan yöneticilerin başkanları olduğu Anabilim Dallarında bekleme süresini henüz tamamlamış olanlara süratle kadro bulunup profesörlüğe yükseltildikleri gözlenmiştir. Adalet, eşitlik ve tarafsız yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan bu uygulamalar öğretim elemanlarımızın gözünden kaçmamakta ve böyle bir durumda "YÖK kadro vermiyor" şeklindeki açıklamalar ikna edici olmamaktadır.

Bu tür uygulamalardan en çok mağdur olanlar "doktor" ünvanını almış olanlarla, kadrosuz "doçentler"dir. Doktoralı öğretim elemanları bir üst akademik basamağın kadrosuna atanmak için yıllarca kadro bekleyebilmekte ve bu sırada yeni atanmış araştırma görevlileri ile aynı "kefeye" konmaktadırlar. Benzer şekilde, birçok doçentin yıllarca kadro beklediği ve bu sırada uzman, öğretim görevlisi, hatta teknisyen kadrolarında beklediği de bir gerçektir. Halen üniversitelerimizde doçent ünvanlı yardımcı doçentler hatta araştırma görevlileri bulunmaktadır. Bir yandan araştırma görevlilerin; doktoralı dahi olsalar, ders verme yetkisi tanınmazken, bir yandan da doçent ünvanlı öğretim elemanlarına araştırma görevlisi maaşı ile öğretim üyesi görevi yaptırılmaktadır.

EGÖDER, nesnel ölçütler ışığında, kariyer ve liyakatin ön planda tutulduğu bir akademik yükseltme anlayışını savunmaktadır. Oyelerimizce derneğimize yansıtılan özlük hakları ile ilgili şikayetlere yol açan bu tür uygulamalara son verilerek mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için üniversitemizin hiç olmazsa (YÖK'e bağlı olmayan) kendi içindeki olanakları ile alabileceği önlemleri almasını talep ediyor ve bekliyoruz.

EÖDER Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Gürbüz Çelebi

Başkan