Değerli dostlarımız;

Üniversitelerin büyük bir saldırı karşısında olduğu ve aslında herkes için çanların çalındığı bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkenin yetiştirdiği aydınlar olarak bu dönemde bize düşen “ben tek başıma ne yapabilirim ki?” çaresizliğiyle, ya da “aman bir şey olmasın” endişesiyle harekete geçmemek değil, tam tersi kendimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve ülkemizin geleceği için ayağa kalkmak ve birlikte hareket ederek bu saldırılara karşı durmaktır. Bu, Cumhuriyet’in akademisyenleri olarak hepimizin boynunun borcu ve vatani görevidir.

Bu düşüncelerle tüm öğretim üyesi arkadaşlarımızı (cübbeleriyle gelmeleri ricasıyla), asistanlarımızı ve yapılan haksızlıklara karşı tepki duyan tüm dostlarımızı EGÖDER’in de Çağrıcı Kurumlar arasında bulunduğu 12 Ocak 2013 Büyük Akademisyen Yürüyüşü ve Basın Açıklaması’na bekliyoruz.

Aşağıda ortak çağrı metnimizi ve yürüyüşe katılacak kuruluşların listesini bulacaksınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

EGÖDER Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ferhan G. Sağın

*** Ankara’ya transfer için organizasyon yapılacağından yürüyüşe katılmak isteyen dostlarımızın 10 Ocak 2013 Perşembe günü, 15:00’e kadar isimlerini ferhan.sagin@ege.edu.tr adresine bildirmelerini rica ederiz.

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

Üniversitelerde piyasacılığa, baskıya, gericiliğe hayır!

Son bir yıl boyunca öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan baskı ve yıldırma politikaları üniversitelerde gericilikle birlikte çığ gibi büyüdü. Yeni YÖK Yasa Taslağı ise gericiliğin örttüğü özelleştirme, üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik özerkliğini yok etme planlarını dışa vurdu. ODTÜ’de yaşananlar AKP’nin YÖK’de dahil olmak üzere onca gücü ele geçirmesine rağmen üniversitelerdeki direnci kıramadığını gösterdi. ODTÜ’yü kınayan bir metne emirle imza atan rektörler akademi adına yüzümüzü kızartırken, ODTÜ ile birlikte ayağa kalkan tüm akademisyen ve öğrenciler geleceğe ve ülkeye olan inancımızı tazelediler.

Biz aşağıda isimleri bulunan kurumlar bu koşullarda 12 Ocak 2013 tarihinde üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı merkezi bir "akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması" düzenliyoruz. Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde 12.00’da başlayacak olan yürüyüş Sakarya Meydanı’nda basın açıklaması ve halka bildiri dağıtılmasıyla son bulacaktır. Söz konusu etkinliğe emekten, toplumsal ilerlemeden yana tüm kitle örgütleri davet edilmiştir.

Değerli basın mensuplarını, tüm akademisyenleri, üniversite emekçilerini ve öğrencileri yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla

Çağrı Yapan Kurumlar

 • Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği
 • Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
 • Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi
 • Ege Öğretim Elemanları Derneği
 • Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği
 • Isparta Öğretim Üyeleri Derneği
 • Mülkiyeliler Birliği Derneği
 • ODTÜ Mezunları Derneği
 • ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği
 • Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği
 • Üniversite Konseyleri Derneği
 • Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

Bugüne Kadar Katılacağını Bildiren Diğer Kuruluşlar:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Tüm Hemşireler Birliği
 • İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği