Ege Üniversitesi’nin Değerli Öğretim Elemanları,

Haziran-Temmuz 2012 döneminde 44 üniversitemizde rektör adaylarının belirleneceği sürecin öncesinde Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER), ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ-ÖED) ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (AÜÖÜD)’nin ortak çağrısıyla bir araya gelen üniversitelerimizin öğretim elemanları dernekleri, ekteki basın açıklaması yoluyla rektörlük seçimlerine ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Özellikle eğitim dünyamızda evrensel akıl ve bilimsel referansların dışında çağdışı ve dayatmacı bir yaklaşımla çok önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. EGÖDER olarak, yükseköğretim sistemimizin onlarca sorunundan biri olan üniversite yöneticilerinin belirlenmesi sürecinin de, toplum ve eğitim dünyamızdaki bu söz konusu değişimlerden bağımsız olmadığının bilincindeyiz:

Rektör adayı olan meslekdaşlarımızın “aydınlanmacı bir akademik anlayışla, kamucu bir akademik sorumlulukla ve özgür bir akademik ortam ve toplum oluşturma hedefiyle göreve talip olmaları”nı bekliyoruz.

Öğretim üyelerimizin seçimlerinde, “cephecilik, cemaatçilik, bireysel çıkarcılık, dini ve siyasal tarafgirlik ve benzerleri gibi bilim dışı ve çağdışı etmenlere itibar etmemeleri”ni bekliyoruz.

Üniversiter dünyanın tüm alanlarında olduğu gibi, rektörlük belirleme sürecinde de akademik özerkliğin hiçbir ön koşul olmadan uygulanmasını esas sayıyor, üniversitenin iradesini dışlayan bir rektör belirleme sürecini ve “seçim” kandırmacasını onaylamıyoruz. Hali hazırda yürürlükte olan ancak büyük bir çoğunluk tarafından benimsenmeyen aşamalı rektör belirleme sürecinde YÖK’ün ve Cumhurbaşkanı’nın sıralama ve atamalarında “sadece demokratik eğilimlerin göz önüne alınması” talebimizi tekrarlıyoruz.

Üniversitelerimizin ve ülkemizin aydınlık geleceği, akıl ve bilimin toplumumuzda yerleşmesini ve yaşatılmasını hedefleyen Cumhuriyetimizin ve onun kazanımlarının korunup, yaşatılması ile oluşturulacaktır.

Saygılarımızla duyururuz.

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) Başkanı Prof. Dr. Ferhan G. Sağın

Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği İlkeleri

 

tuba.gov.tr